ریزش محورهای پر سبب تولید پودر خاکستری معلق در  هوای سالن پرورش قناری می شود. شدت آن با تعداد پرندگان و اندازه سالن ارتباط مستقیم دارد. هنگامی که گرد و غبار پرها می ریزند همراه با عوامل محرک دیگر مانند گرد و غبار بذر یا موجود در سالن توسط انسان ها یا پرندگان استنشاق می گردند و سبب تحریک کیسه های هوا و شش خواهند شد، بنابراین تهویه مناسب ضرورت دارد. کیسه های هوا با لایه ای از سلول های اپیتلیال پوشیده شده اند که در پاسخ به آلودگی های هوا به طور چشم گیری متورم می گردند. کیسه های هوای متورم شده محیط بسیار عالی مایع را برای باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها ایجاد می نمایند. به این ترتیب آلایندگان هوا سبب افزایش خطر ابتلا به بیماری های تنفسی خواهند گردید. بهترین راه حل برای این مسئله استفاده از یک فن خروجی و یک تمیزکننده هوای الکترواستاتیک می باشد. این نوع از تمیزکننده های هوا، هوای اتاق را توسط یک ماشین به جریان انداخته، آلاینده ها را باردار نموده و در ادامه آن ها را در صفحات قابل شستشو جمع می نمایند. کارایی پاک کننده هوا با قرار دادن یک فیلتر فیبری نوع کوره ای در جلوی ماشین بهبود خواهد یافت. در صورتی که اتاق از یک تهویه هوای جداگانه برخوردار است افزودن این فیلتر اضافی نیز می تواند سبب حذف ذرات بزرگ گردد. استفاده از دستگاه های تمیزکننده ی هوا برای پرورش دهندگان پرنده وظیفه شناس و دقیق بسیار مطلوب است.