آماده سازی قناری ها برای نمایشگاه بر سلامت، وضعیت پر و ساختار یا شکل بدنی تأثیر می گذارد. هنگامی که پرندگان در شرایط آمادگی برای جوجه کشی قرار دارند، وضعیت ظاهری اصلی خود را از دست داده و ظاهر کشیده تری پیدا می کنند. باید تا زمان جفت منتظر بمانید تا برای انتخاب پرنده برای نمایشگاه تصمیم بگیرید. دقت کافی در این زمینه ضرورت دارد. ممکن است به سالن خود نگاهی بیاندازید و ببینید که هیچ پرنده ای با شکل کاملاً مناسب مشاهده نمی گردد. به این ترتیب چه شرایطی در مسابقه برای شما پیش خواهد آمد؟

نکته حائز اهمیت این است که شرایط مناسب پیش از فصل جوجه کشی را در کل فصل نمایشگاه حفظ نماییم. بدین منظور می توانید تغذیه از رژیم غذایی با پروتئین بالا را انتخاب کنید. تخم مرغ آب پز را به صورت روزانه همراه با رژیم غذایی دانه غنی از دانه های روغنی و یا غذای رژیمی کامل پلت شده در اختیار پرنده قرار دهید. دانه های روغنی از نظر پروتئین نسبت به دانه های نشاسته ای غنی تر هستند. غذاهایی با کربوهیدرات بالا را نباید بیش از اندازه به پرنده داد زیرا سبب می شود که پرنده به شرایط جفت وارد شده و ظاهر مناسب خود را حفظ ننماید. در یک رژیم غذایی مناسب، نسبت بیش تری از دانه کلزا استفاده گردد. کربوهیدرات ها سبب می شوند که پرندگان به شرایط جوجه دهی وارد شوند. سبزیجات سبز برای تحریک پرندگان برای ورود به شرایط جوجه کشی و جفت گیری مناسب بوده و تحریک کننده می باشند. تغییر ناگهانی رژیم غذایی نیز تحریک کننده است. بسیاری از پرورش دهندگان تصور می کنند که باید پرندگان خود را به صورت طبیعی به شرایط مناسب وارد نمایند، به همین دلیل از غذای تخم مرغی تحریک کننده استفاده نمی نمایند. در واقع آن ها با افزایش مقدار مصرف و استفاده از انواع سبزیجات، آمادگی پرندگان را تحریک می نمایند.

در فصل نمایشگاه از مصرف ویتامین E اجتناب نمایید. از روغن کبد ماهی یا روغن جوانه گندم استفاده ننمایید زیرا شامل ویتامین E می باشند. این ویتامین ها می توانند به تغییرات هورمونی بیانجامند که سبب می شود پرنده به شرایط جوجه کشی و جفت گیری وارد گردد.

در فصل نمایش بهتر است پرندگان مورد نظر برای ارائه در نمایشگاه را با دانه ها یا پلت ها همراه با مقدار کم تخم مرغ آب پز تغذیه نماییم. از سبزیجات برگی سبز و غذاهای حاوی ویتامین E و غذاهای تخم مرغی اجتناب نمایید. به این ترتیب شرایط مناسب را در تمامی فصل جفت حفظ خواهید نمود. از سبزیجات سبز اجتناب نمایید تا پرندگان سفید شما مدفوع تیره و آلوده نداشته باشند. برای جلوگیری از پر ریزی نرم و غیر طبیعی، مقدار کافی ویتامین های گروه ب مایع را در اختیار پرنده قرار دهید تا پرهای او محکم و زیبا گردد. همچنین از پروبیوتیک ها استفاده نمایید تا پرندگان مقاومت زیادی به استرس پیدا نموده و پرهای آن ها حالت زیبایی به خود بگیرند.

امکان حمام و آب تنی روزانه را برای پرنده فراهم سازید. پرندگان آب سرد را برای حمام ترجیح می دهند. با آب گرم اسپری کنید. یک پارچه ابریشمی را نزدیک پرها حرکت دهید تا الکتریسیته ساکن ایجاد شده و روغن به پرها وارد گردد.

سه روز پیش از رقابت نمایشگاهی، از دانه های تحریک کننده همانند دان سیاه، شاهدانه یا دانه های جوانه زده استفاده ننمایید. در صورتی که پرندگان قبل از نمایشگاه، کالری بیش تری نسبت به نیازشان مصرف نمایند، بیش از حد تحرک خواهند داشت و شرایط مناسب را حفظ نمی نمایند. دقیقاً پس از نمایشگاه، دانه های روغنی بیش تری را در اختیار آن ها قرار دهید تا به حداقل رسانیدن کاهش وزن  کمک کند.