آماده سازی قناری های ماده برای جوجه کشی با استفاده از مکمل باید هنگامی آغاز گردد که به بلوغ جنسی رسیده اند و در این زمان به تدریج نوردوره (نوردهی) روزانه به 14 ساعت می رسد. قرار گرفتن در معرض نور سبب تحریک غدد صنوبری و هیپوتالاموس می گردد. در ادامه این غدد هورمون هایی را ترشح می نمایند که سبب فعالسازی غده هیپوفیز پسین قناری می گردد و بر وضعیت تخمدان تاثیر می گذارد. ماده های بالغ از نظر جنسی به جمع کردن و پاره کردن کاغذ، بال زدن و جلو و عقب پریدن در قفس می پردازند. در صورتی که مشاهده گردد در ظرف غذا آشیانه سازی می کنند و یا در موقعیت جفت گیری قرار می گیرند ممکن است در چند روز آینده تخم بگذارند.

هنگامی که ماده ها صدای آواز نرها را شنیده و در آیین جفتیابی شرکت می نمایند، مقادیر بالای هورمون استروژن را تولید می نمایند. استروژن سیگنال هایی را به کبد برای تولید پروتئین غنی از چربی تری گلیسرید می فرستد که حول سلول های تخم تخمدان رسوب می نماید و به زرده تخم تبدیل می گردد. شکل گیری زرده به صورت روزانه ادامه یافته و در روز هفتم تکمیل می شود. تخم گذاری هنگامی انجام می شود که دیواره فولیکول تقسیم شده و تخم را به حفره بدنی رها می سازد و در ادامه به مجرای تخم وارد می شود. بارورسازی در صورتی بروز می یابد که اسپرم در قسمت فوقانی مجرای تخم ذخیره گردد. تخم بارور به سمت بخش پایین مجرای تخم  حرکت می کند. در این قسمت آلبومین (سفیده) حول زرده جمع می شود. تخم بارور شده همچنان به تقسیم خود ادامه می دهد و به منطقه باریک مجرای تخمدان انتقال می یابد که در آن جا غشای پوست ترشح می گردد. هنگامی که تخم به غده پوست (رحم) می رسد، پوست شکل گرفته و آب بیش تری به تخم اضافه می شود. در این زمان، مشاهده می نمایید که قناری ماده آب بیش تری می نوشد. پوسته آهکی در 14 روز تکمیل شده و تخم گذاشته می شود. کل فرایند نیازمند 7 روز برای شکل گیری زرده و در ادامه 24 ساعت دیگر برای تکمیل چرخه تخمک گذاری تا گذاشتن تخم می باشد.

تغذیه بهینه و سلامت قناری ماده در تولید تخم ضرورت دارد. قناری ماده بدون توجه به تامین کلسیم مورد نیاز تخم می گذارد. هنگامی که پوسته شکل گرفته و آهکی می گردد، سطوح کلسیم در بدن در دوره تخم گذاری به 60% مقدار نرمال و طبیعی می رسد. بدین ترتیب کلسیم از مقدار ذخیره شده در استخوان نخاعی تامین شده و جذب کلسیم در روده افزایش می یابد. کمبود کلسیم قابل استفاده به ضعف ماهیچه، نرمی پوسته تخم ها، حالت کِز، پیچانیدن تخم ها، لرزش بال ها، اسهال، کما و احتمالا مرگ می انجامد. کمبود کلسیم در پرندگان تازه متولد شده سبب فلجی چنگال ها و تغییرشکل های دیگر استخوان ها می گردد. دادن کلسیم و ویتامین D برای جذب کلسیم حداقل 3 ماه پس از جوجه کشی ضرورت دارد. استخوان گاو و شن معدنی کاملا قابل هضم از جمله منابع حائزاهمیت و بسیار عالی کلسیم به شمار می آیند. کلسیم مایع و یا مکمل های معدنی نیز موجود هستند که می توان از آن در دوره های تخم گذاری به عنوان پیشگیری یا درمان برای تخم های دارای پوسته نرم و نشانه های کمبود کلسیم استفاده نمود. همچنین، می توانید کلسیم پودری را همراه با ویتامین B به غذای تخم مرغی بیافزایید.

جابجایی کند تخم در مرحله تولید آلبومین می تواند به گذاشتن تخم های بیش از حد بزرگ بیانجامد. دو زرده ای بودن نیز با گذار غیرنرمال تخم ارتباط دارد. تخم های کوچک تر از نصف اندازه طبیعی، زرده ندارند. این مورد می تواند با خستگی ماده ها، متریتیس، رسوب زرده در حفره پریتونیال (فیبری، سرطانی و قابل تجزیه) مرتبط باشد. معمولا هنگامی که یک قناری ماده تخم های بدون زرده به شکل غیرطبیعی کوچک می گذارد، نمی تواند در آن فصل جوجه کشی مجددا تخم گذاری نماید. ممکن است به دلیل کلر بیش از حد زیاد آب آشامیدنی، تخم های بدون پوسته مناسب گذاشته شوند.

تولید تخم به عنوان یک فرایند بسیار جالب مطرح است که نیازمند چندین ماه آماده سازی تغذیه ای می باشد. این بدین معناست که از زمانی که جوجه قناری از مادر جدا می شود این فرایند آغاز می گردد. به این ترتیب به رفع نیازهای جوجه و مادر از نظر تغذیه ای توجه لازم را مبذول دارید.