حلقه گذاری جوجه قناری ها از جمله موارد ضروری برای حضور در تمامی نمایشگاه های قناری، رقابت های ملی، تشخیص و شناخت پرندگان برتر و همچنین حفظ و بررسی لاین های خانوادگی می باشد.

پلاک های هر سال از اول فصل جفت موجود بوده و می توانید آن ها را از کلوپ های تخصصی (محدود به اعضای کلوپ) و یا از فروشنده های پلاک خریداری نمایید. قبل از خرید اطمینان حاصل نمایید که یک عبارت مشخص توصیف کننده پلاک های خریداری شده بر روی آن ها نوشته شده باشد (نام تولید کننده، شماره تلفن (انتخابی)، شماره پلاک، سال تولید، پلاک حتما به رنگ سال باشد). پلاک های بزرگ تر نیز برای انواع بزرگ تر مانند نورویج، فری، یورک شایر و … موجود و در دسترس است.

اغلب کلوپ های تخصصی، به استثنای کلوپ های رولر، رنگ های اختصاصی را برای هر سال تعیین می نمایند. کلوپ های رولر در هر سال از پلاک های نقره ای استفاده می نمایند. در رقابت های آواز رولر، پرندگان در تمامی سنین برای بهترین عملکرد با یکدیگر رقابت می کنند. اغلب کلوپ ها پلاک هایی را طراحی می نمایند که پیشرفت افراد از تازه کار تا آماتور، قهرمان و در پایان پرورش دهنده اصلی، مطرح و استاد را مشخص می کنند.

جوجه قناری های جوان در 5 تا 6 روزگی پلاک گذاری می شوند. در صورتی که زودتر پلاک گذاری را انجام دهید، هنگامی که ماده ها آشیانه را تمیز می کنند ممکن است پلاک ها از پای جوجه قناری ها خارج شوند. و نیز اگر مدت زمان بیش تری منتظر بمانید، ممکن است جوجه ها به قدری بزرگ شوند که پلاک گذاری آن ها مشکل گردد. برخی مواقع مالیدن مقدار کمی وازلین بر روی پاها به شما کمک می نماید تا بتوانید پلاک گذاری را انجام دهید. به عنوان آخرین گزینه، ارقام کوچک را با پلاک هایی با اندازه بزرگ تر پلاک گذاری نمایید .

برای پلاک گذاری جوجه ها، 3 انگشت اول را از پلاک رد نموده و در ادامه پنجه عقبی را چسبانده به پای قناری قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که هیچ کدام از پنجه ها در پلاک باقی نمانده و خم نشده است. بررسی کنید که پنجه پشتی آزاد بوده و در پلاک گیر نمی کند. در روز بعد بررسی نموده و اطمینان حاصل کنید که پلاک در جای مناسب بر روی پای پرنده باقی مانده است.

قفس ها را از نظر عدم وجود سیم های آزادی که می توانند به پلاک های پای قناری گیر کنند بررسی نمایید. در صورتی که این اتفاق روی دهد، قناری برای آزاد کردن خود تقلا نموده و ممکن است به پایش آسیب برساند. پلاک گذاری مزایای بسیار زیادی دارد. پلاک ها شناخت تولید کننده قناری را امکان پذیر می سازند.