فصل جوجه کشی با تغییرات عمده و چشمگیر در رفتار قناری همراه است. هنگامی که پرنده ها به شرایط کامل آمادگی وارد می شوند، تغییرات گسترده رفتاری در آن ها بروز می یابد.

هنگامی که فصل جفت فرا می رسد قناری نر با صدای بسیار بلندتر و با تناوب بیشتر می خواند. هنگامی که قناری های نر به شرایط آمادگی کامل جوجه کشی وارد می گردند، شخصیت کاملا متفاوتی به خود می گیرند. بال های خود را انداخته و با قدرت آواز می خوانند، آرام بر روی یک چوب نمی ایستند و یک پای خود را پس از پای دیگر بالا و پایین می برند. در صورتی که پرنده شجاع دیگری به قلمرو آن ها وارد گردند، گام ها سریع تر شده و قناری نر به سمت مهاجم هجوم می آورد. این مورد یک روش کارآمد است تا مهاجم از قلمرو او رانده شود زیرا گام برداشتن به سمت مهاجم از تأثیرات خاص برخوردار است. مهاجم از روی چوب پریده و مجبور می شود با پرواز دور شود. معمولا،  نزاع بروز یافته و نر مهاجم پس رانده می شود. در صورتی که نر مدافع خوش شانس باشد، می تواند مهاجم را به کف قفس زده و قادر خواهد بود تا به بالای منقار یا بر سر او ضربه بزند. نه تنها پرها کنده می شوند بلکه خون نیز از پرنده جاری می شود. در مبارزه ی شدید، ممکن است پرنده مهاجم کشته شود. بهترین روش این است که پرنده های نر مهاجم را در قفس های جداگانه قرار دهیم تا سبب جلوگیری از بروز این مشکل گردیم.

ممکن است قناری های نر مهاجم به کندن کاغذ پردازند و تکه های کاغذ یا پرها را جابجا کنند. اغلب، در مقایسه با قناری های ماده و حتی نرهای غیرفعال از حرکات خاص برخوردارند. برخی مواقع ممکن است سیم های قفس یا چوب را نوک بزنند. رفتار او به حدی تغییر می کند که به نظر نمی رسد همان قناری نر قبلی باشد.

قناری های ماده هم ویژگی های شخصیتی متمایز را نشان می دهند. پیش از زمان جفت رفتار و حرکات مطیعانه ای را نشان می دهند، اما همانند نرها ممکن است حالت تهاجمی به خود گرفته و قلمرو ایجاد کنند. ممکن است در ظرف غذا و دانه آشیانه سازی نمایند. هنگامی که ماده دیگر به قلمرو آن ها نزدیک می شود حالتی به خود می گیرند که انگار به قناری دیگر می گویند: خواهر برو کنار، این ظرف آشیانه من است. ممکن است تلاش نمایند در کناره ها و گوشه های قفس آشیانه سازی کنند. در صورتی که آن ها را جفت نزنیم، پس از مدتی حالت تهاجمی به خود گرفته و از ماده های دیگر برای آشیانه سازی پر می کنند. آن ها ساعات زیادی را صرف جابه جا کردن رشته ها، کاغذهای پاره شده و همچنین آشیانه سازی می نمایند. هرچقدر قطعه کاغذ بزرگ تر و عریض تر باشد، برای آشیانه آن ها بهتر خواهد بود.

همچنین، با گذشت زمان بی قراری قناری های ماده بیش تر خواهد شد. در قفس جلو و عقب می پرند. برخی مواقع از چوب خود مستقیم به سمت بالا پریده، لحظه ای در قفس چرخ می زنند و در ادامه بر روی همان نقطه ای که پرواز را از آن شروع کرده بودند، می نشینند. هنگامی که بر روی چوب نشستند، به سرعت بال می زنند و به شیرینی نرها را صدا می کنند.

صدا زدن و التماس کردن بخش شیرین شخصیت ماده هاست. هنگامی که جوجه کشی برای تولید پرندگان خوش صدا انجام می پذیرد، بهترین ماده ها بر مبنای شفافیت، عمق و جاافتادگی و رسیدگی این نُت های صدایی انتخاب می گردند. در صورتی که نُت صدای ماده آشکار نباشد، اطمینان حاصل کنید که او را با نری با نت صدایی آشکار و مناسب جفت می زنید. نت هایی که به وضوح به گوش می رسند نشان دهنده جوجه کشی با کیفیت و مناسب خواهد بود.

هنگامی که او نرها را صدا می زند، به نری جذب می شود که با بلندترین صدای ممکن و قوی ترین صدا پاسخ می گوید. با شنیدن صدای نر، همچنان به صدا زدن خود ادامه داده و موقعیت جفت گیری را با بالا و پایین زدن بال ها به خود می گیرد. هنگامی که این رفتار را مشاهده نمودید، ماده آماده جفت زدن با نر می باشد.

برخی از تازه کاران برای جفت زدن پرندگان خود هنگامی اقدام می نمایند که نرها شروع به خواندن قوی تر می کنند و ماده ها کاغذ جمع می نمایند و اغلب نتایج  ناامید کننده ای برای آن ها به همراه خواهد داشت. از زمان مشاهده اولین نشانه های نزدیک شدن به آمادگی برای فصل جوجه کشی، دو یا سه ماه کامل طول خواهد کشید تا شرایط اوج آمادگی حاصل شود. جفت زدن تمامی پرندگان، هنگامی که اولین جفت آماده شدند نیز نتایج بسیار ناگواری به همراه خواهد داشت. حتی با وجود این که پرندگان شما به شکلی مشابه تغذیه شده و در یک سالن هستند، برخی از آن ها بسیار زودتر از دیگران به شرایط جفت زدن وارد می شوند.

هیچ گاه پرندگان را جفت نزنید مگر آن که در اوج سلامت و در شرایط آمادگی کامل قرار داشته باشند که با رفتار، حرکات و سرزندگی و چابکی آن ها مشخص می گردد. پرندگانی که ساکت بوده و چابک نیستند برای جوجه کشی مناسب نخواهند بود.

در اغلب موارد، عدم موفقیت فصل جوجه کشی مربوط به ناباروری قناری ها و یا عدم تغذیه مناسب و یا حتی آب و هواست. توجه کنید که اضطراب و عجله بیش از حد زیاد پرورش دهنده و جفت زدن بیش از حد زودهنگام قناری ها هم به مشکلات زیاد خواهد انجامید.